Logo Image
PERINATALINĖ MOTERS PSICHIKOS SVEIKATA: GIMDYMO PATIRTIS BEI OPTIMALIOS PAGALBOS MOTERIMS IR JŲ PARTNERIAMS REZULTATAI


Kviečiame Jus dalyvauti tyrime „Perinatalinė moters psichikos sveikata: gimdymo patirtis, gimdymo nulemta trauma ir jos sukeltas stresas bei optimalios pagalbos moterims ir jų partneriams rezultatai“, kurį vykdo mokslininkai ir tyrėjai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto (Emilė Kaušilaitė, Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Jovita Kniežaitė, Dangyra Ruseckienė). Tyrimui vadovauja prof. dr. Olga Riklikienė. Tyrimui gautas Kauno regioninio biomedicininio tyrimų etikos komiteto leidimas Nr. BE-2-73.

Tyrimu siekiama įvertinti pagimdžiusių moterų subjektyviai suvokiamos trauminės patirties, polinkio į gėdą ir kaltę, ir trauminio augimo sąsajas bei gimdymo traumos sukelto streso pasireiškimą ir jo pasekmes moterų sveikatai ir gerovei. Tyrime kviečiamos dalyvauti pagimdžiusios moterys (2-12 mėn. po gimdymo).

Jums bus pateikti klausimai apie gimdymo patirtį, galimai įvykusius pokyčius po gimdymo bei bus pateikiamos įvairios kasdieninės situacijos ir prašoma įvertinti savo reakciją į jas. Taip pat bus pateikti klausimai apie demografinius bei su gimdymu susijusius rodiklius.

Dalyvaudama tyrime Jūs prisidedate prie informacijos apie gimdymo patirtis rinkimo, kuri gali būti naudojama siekiant pagerinti psichologinės pagalbos pagimdžiusioms moterims teikimą. Dalyvavimas tyrime truks apie 30 minučių. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Net sutikus dalyvauti, Jūs galėsite pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu. Jūsų sprendimas dalyvauti ar nedalyvauti, o taip pat ir pasitraukti iš tyrimo neapribos Jūsų įprastai turimų teisių ar gaunamų sveikatos priežiūros paslaugų.

Dalyvavimas tyrime gali Jums sukelti neigiamų emocijų dėl klausimų, kurie skatina prisiminti gimdymo patirtį. Siekiant išvengti nepageidaujamų pasekmių, klausimyno pabaigoje Jums bus pateikiama informacija, kur galima gauti psichologinę pagalbą nurodant nemokamos anoniminės psichologinės pagalbos telefonus.

Bet kokia informacija, kuri bus surinkta tyrimo metu ir kuri galėtų būti tiesiogiai susieta su Jumis išliks konfidenciali, t.y. slapta, ir bus prieinama tik šio tyrimo vykdytojoms. Siekiant išsaugoti konfidencialumą, duomenys bus renkami anonimiškai. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti baigiamuosiuose darbuose, moksliniuose pranešimuose ir publikacijose. Po tyrimo pabaigos visi įrašai apie Jus bus sunaikinti.

Kilus papildomiems su tyrimu susijusiems klausimams galite kreiptis į tyrimo vykdytojas Jovitą Kniežaitę (el.p. jovita.kniezaite@vdu.lt ) ir Emilę Kaušilaitę (el.p. emile.kausilaite@lsmuni.lt).